Overzicht

Cultureel Zuid-Holland in kaart

50

gemeenten in kaart

10

analyses van inwoners en cultuurgebruik

5.000

gebruikers dashboard

Cultuureducatie met kwaliteit

30

gemeenten waarvoor Kunstgebouw als penvoerder optreedt

50

gemeenten in het netwerk

6

bijeenkomsten

450

scholen

110.000

leerlingen

Voortgezet onderwijs

3

trainingen en masterclasses

8

advies en begeleiding scholen en culturele organisaties

4

bijeenkomsten

Cultuurparticipatie

7

netwerk- en inspiratiebijeenkomsten

275

deelnemers

6

trainingen en cursussen

300

deelnemers

1

amateurkunstconferentie

100

deelnemers

15

ondersteunde festivals amateurkunsten

100

deelnemende verenigingen quickscan

Educatieve projecten en producten

Kijk|Kunst en Doe|Kunst

30

gemeenten

300

scholen

65.000

leerlingen
Digitale educatieve projecten

9.000

gebruikers lespakket Kinderboekenweek

1.200

gebruikers Digitale Scheurkalender

Maatwerk en erfgoed

87

scholen

28

culturele organisaties

Filmeducatie

190

scholen

17

culturele organisaties

Kunstgebouw Academie

55

trainingen en cursussen

150

deelnemende organisaties

650

deelnemende professionals

Communicatie

15

publicaties

23

nieuwsbrieven

2.400

abonnees