Doelstellingen CMK

Doelstellingen CMK

We investeren relatief meer van onze tijd en middelen in regio’s met een minder sterke infrastructuur en/of beperkte organisatiekracht. 

We maken cultuuronderwijs zichtbaar en creëren meer draagvlak. 

We delen actief kennis op het gebied van cultuuronderwijs.

We dragen in sterke mate bij aan netwerkvorming binnen en tussen CMK-regio’s.