Toekomstbestendig Kunstgebouw

Een verbeterde online dienstverlening


In 2022 is gestart met het herontwerp van de informatie-architectuur. De ICT en de applicaties voor het online deel van de dienstverlening was al geruime tijd aan vernieuwing toe. Door de coronapandemie heeft het herontwerp enige vertraging opgelopen, terwijl andere ICT-ontwikkelingen door corona in een stroomversnelling raakten. In 2022 is de overstap gemaakt naar de cloud en Office 365 en is met Tribe een nieuw en up-to-date CRM in gebruik genomen. 

In 2023 zullen er nieuwe applicaties voor de online dienstverlening worden gebouwd en zullen de verschillende applicaties gekoppeld worden. Hiermee zal de kwaliteit en effectiviteit van de communicatie verbeteren, zowel intern als extern. Werkprocessen worden efficiënter en beter te overzien. De data uit verschillende programma’s en projecten kunnen worden verzameld en gedeeld, waarmee de kennis en het lerend vermogen van de organisatie zal toenemen. 

Een toekomstbestendig Kunstgebouw


Om als organisatie de stap vooruit te kunnen nemen, is in 2022 een traject uitgerold met de titel Een toekomst­bestendig Kunstgebouw. Onder begeleiding heeft Kunstgebouw aan een nieuw organisatieontwerp gewerkt en zijn functies opnieuw beschreven en gewogen.

Het jaar 2023 zal in het teken staan van het implementeren en waar nodig aanscherpen van het nieuwe organisatieontwerp. 

 

Ontwikkelingen in personeelsbeleid


In 2023 hopen we de beperkende maatregelen die samenhangen met de coronapandemie volledig achter ons te kunnen laten. We zullen de inzet op opleiding en ontwikkeling van medewerkers weer oppakken en het HR beleid verder aanscherpen.  

In 2022 is een Personeels­vertegenwoordiging (PVT) opgericht en opgeleid. Vanaf 2023 zal de PVT een structurele rol vervullen binnen de beleidsontwikkelingen in de organisatie.