Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuur­educatie met kwaliteit

“Cultuuronder­wijs maak je samen!”

Door deelname aan CMK maakt Kunstgebouw rijksmiddelen toegankelijk voor gemeenten in Zuid-Holland. Zij kunnen deze inzetten voor het stimuleren van regionale samenwerking tussen de culturele omgeving en het onderwijs, om (beter) cultuuronderwijs in het primair en het voortgezet onderwijs te realiseren. Onze rol als penvoerder verschaft ons inzicht in welke gemeenten en op welke onderdelen ondersteuning nodig is om cultuuronderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen.

Projectleider cultuureducatie met kwaliteit

Nienke van Olphen
015 215 4501