Cultuuronderwijs evalueren met Evi

Basisscholen in Zuid-Holland evalueren cultuuronderwijs met Evi

Evi is een landelijk instrument dat is ontwikkeld om scholen die deelnemen aan CMK een tool te bieden om cultuureducatie te monitoren en te evalueren. Een generieke systematiek voor alle CMK-deelnemers in het land leidt tot nuttige inzichten voor individuele scholen en voor beleidsmakers op rijksniveau.

Evi is een digitale vragenlijst die scholen helpt te bepalen hoe het ervoor staat met het cultuuronderwijs op de school. Wat heeft een school de afgelopen periode gedaan, en hoe wil de school verder? De vragenlijst bevat vier onderwerpen: visie, programma, deskundigheid en samenwerking. Door eens per twee jaar Evi in te vullen bouwt de school een dossier op, waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs zichtbaar wordt.

Evi 2.0 is ontwikkeld met subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het LKCA beheert het instrument voor de gebruikers, draagt zorg voor de landelijke implementatie en coördineert het netwerk ven Evi-kennispartners. We bieden dit instrument vanuit Kunstgebouw aan om te voorzien in de vraag van scholen die graag meer grip willen krijgen op cultuureducatie. Zij kunnen hiermee hun eigen cultuureducatie evalueren, ontwikkeling en borging versterken en via het instrument hulpvragen stellen, die wij laten landen bij hun lokale contactpersoon.

Onze kennispartner is de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij kunnen overkoepelende analyses maken voor ons werkgebied. Deze analyses geven inzicht in de stand van zaken op het gebied van cultuureducatie en kansen voor verdere ontwikkeling.

Kunstgebouw start met Evi in schooljaar 2022-2023.