Kennisgedreven werken

Data: een stevige basis voor beleid

Kunstgebouw zet in op een steeds meer kennisgedreven aanpak bij haar activiteiten voor cultuur in Zuid-Holland. Om de verschillende spelers en doelgroepen in het werkgebied optimaal te kunnen bedienen is kennis van het werkgebied, de actoren en ontwikkelingen, noodzakelijk.

Met Cultureel Zuid-Holland in kaart ontwikkelt Kunstgebouw een online dashboard waarin van alle gemeenten in Zuid-Holland in kaart is gebracht wie er wonen, hoe de infrastructuur voor cultuur, onderwijs en welzijn eruitziet, welke activiteiten er plaatsvinden en hoe het cultuurbeleid is vormgegeven.

Deze data bieden zowel aan Kunstgebouw als aan de spelers in de sector – van overheden tot cultuurinstellingen – waardevolle informatie over de inwoners in het werkgebied, hun wensen en behoeften en hoe deze zich verhouden tot het huidige aanbod. Zo zien we ook waar er nog kansen liggen. Het dashboard put uit diverse landelijke, provinciale en lokale (openbare) onderzoeken en databronnen, aangevuld met eigen onderzoek. Door belangrijke inzichten samen te vatten in een handzame tool willen we het gebruik ervan onder onze stakeholders stimuleren.

Projectleider Cultureel Zuid-Holland in kaart
portretfoto Tamara Bakker - projectleider Cultureel Zuid-Holland in kaart

Tamara Bakker