Nawoord

Wat we zeker weten

Kunstgebouw is volop in ontwikkeling, net als de maatschappij waaraan we met onze activiteiten een positieve bijdrage willen leveren. Met een team van gedreven professionals werken we, ook in 2023, weer aan het waarmaken van onze missie: toegang tot cultuur voor iedereen in Zuid-Holland.

We zijn vol plannen en ambities en soms ook vol moeilijke keuzes en dilemma’s.

Hoe kunnen we onze achterban zo goed mogelijk bedienen met de tijd, energie en middelen die we tot onze beschikking hebben?
Hoe houden we vast wat van waarde is, en maken we ruimte voor nieuwe ontwikke­lingen?
Hoe weten we dat onze inspanningen het gewenste effect opleveren?
Hoe kunnen we ons voorbereiden op een toekomst zonder dat we weten hoe die eruit zal zien?
Wanneer doen we het goede?
Veel vragen, maar ook enkele zekerheden.

Wat we zeker weten is dat heel Zuid-Holland, stad en platteland, beschikt over een enorme hoop creativiteit, onder amateurs en professionals, onder denkers en doeners, onder kinderen en volwassenen, in organisaties en bij zzp’ers.

Wat we ook zeker weten is dat wij ons in 2023 zullen inzetten om al die creativiteit en al die mensen die zich bezighouden met cultuur te onder­steunen waar wij kunnen.

Kunstgebouw Logo Wit