Onze visie, missie en hoe we het waarmaken

Onze visie

Cultuuronderwijs en cultuurparticipatie zijn essentieel voor onze ontwikkeling, als individu en als maatschappij. Door naar kunst te kijken, kunst te maken, cultuur te beoefenen en cultureel erfgoed te beleven, leer je jezelf en de wereld om je heen beter kennen. 

Onze missie

Toegang tot cultuur voor iedereen in Zuid-Holland

Hoe we het waarmaken

Kennis vergaren en delen

Toegang tot cultuur begint bij toegang tot de juiste kennis, feiten en inzichten voor degenen die werken in en aan cultuur. Deze kennis verzamelen we voor en delen we met onze achterban. ​

Netwerken bouwen en versterken​

Ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft om cultuur te beleven en eraan deel te nemen, dat doe je niet alleen. Dat doe je samen. Zonder netwerk sta je nergens, dus bouwt en versterkt Kunstgebouw netwerken van onderwijsinstellingen, gemeenten, culturele en sociaal-maatschappelijke organisaties en professionals. ​

Activiteiten organiseren​

Kunstgebouw zet eigen educatieve programma’s en projecten in daar waar er vraag naar is.

Genereren van middelen​

We zorgen dat middelen voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie naar Zuid-Hollandse gemeenten, instellingen en organisaties stromen. Door als penvoerder op te treden, te adviseren of te ondersteunen in het aanvragen van middelen. ​

Draagvlak creëren​

Kunstgebouw lobbyt en communiceert om draagvlak op alle niveaus te creëren. Ook helpen we onze achterban zelf de relevantie van cultuur te onderstrepen. ​

Beleidsvorming stimuleren​

Een duurzame aanpak van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie vraagt om verankering in het beleid. Kunstgebouw stimuleert gemeenten en organisaties om beleid te formuleren en ondersteunt hen daarbij.​