Deskundigheidsbevordering vo

Deskundigheids­­­bevordering, netwerken en inspiratie voor het vo in Zuid-Holland

Het voortgezet onderwijs is de plek waar jongeren te bereiken zijn. Onze ambities voor het vo voor 2023 zijn gericht op het ontwikkelen van een stevige infrastructuur van professionals in het onderwijs en in het culturele veld. Zodat zij in samenwerking met elkaar zorg kunnen dragen voor een vruchtbare grond van mogelijkheden voor jongeren om zich cultureel te ontwikkelen. Kunstgebouw ondersteunt kunstvakdocenten, cultuurcoördinatoren en regionale projectleiders CMK bij hun ambities het draagvlak en de mogelijkheden voor kunst- en cultuuronderwijs in scholen te vergroten.

Kunst en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. Juist nu. De coronapandemie heeft een stevige impact gehad op jongeren. Voor jonge pubers zijn de laatste jaren van de basisschool onrustig en ongunstig geweest. Veel jongeren hebben de jaren waarin sociale ontwikkeling van levensbelang is, in lockdown doorgebracht. Een creatieve uitlaatklep en een plek om talent te ontwikkelen zijn van essentieel belang voor jongeren, die een identiteit ontwikkelen en hun weg in het leven moeten vinden.

Training Cultuurcoördinator in het voortgezet onderwijs

In schooljaar 2022-2023 gaan we van start met de training Cultuurcöordinator in het voortgezet onderwijs. We verzorgen deze in samenwerking met de andere CMK-penvoerders, die een actieve rol hebben in het werven van deelnemers. De training vindt plaats op diverse locaties in de provincie Zuid-Holland en zorgt voor de groei van het aantal gecertificeerde cultuurcoördinatoren in het voortgezet onderwijs.

Masterclasses kunsteducatie in het voortgezet onderwijs

Door het organiseren van masterclasses verbreden we de kennis en kunde op het gebied van kunsteducatie bij in de provincie werkzame cultuurprofessionals in het vo: kunstvakdocenten, cultuurcoördinatoren en CMK-projectleiders.

Netwerk cultuurcoördinatoren in het voortgezet onderwijs

De training voor cultuurcoördinatoren in het voortgezet onderwijs is de basis voor een Zuid-Hollands netwerk van cultuurcoördinatoren, die weten wat er speelt en waar behoefte aan is om binnen het vo succesvol en effectief cultuuronderwijs vorm te geven. Dit jonge netwerk is ontstaan uit de pilot van de training. Dit zal verder versterkt worden met de deelnemers aan de trainingen in schooljaar 2022-2023.