Bijeenkomsten Kunstgebouw 2023

Bijeenkomsten Kunstgebouw 2023

Meet up: studentenopleidingen Docent Muziek Koninklijk Conservatorium Den Haag en Codarts Rotterdam

maart

Netwerkbijeenkomst beleidsmakers cultuur en erfgoed in Zuid-Holland

april

Inspiratiedag cultureel en sociaal domein

voorjaar

Netwerkbijeenkomst voortgezet onderwijs

mei en oktober

CMK-bijeenkomst: penvoerders Zuid-Holland

mei en november

Illustratie van witte kronkelende lijnen op een donkerblauwe achtergrond

CMK-bijeenkomst: beleidsmakers, culturele organisaties en onderwijs

juni

Trainingsreeks cultureel ondernemerschap

juni

CMK-themabijeenkomst

1 per kwartaal

Minicursus Cultuurparticipatie

2 per jaar

Webinars Cultuurparticipatie

4 per jaar