Strategische inzet communicatie & marketing

Communicatie vormt een belangrijk ingrediënt voor veel van onze activiteiten. Marketing en communicatie worden strategisch ingezet om onze missie en visie uit te dragen, om de spelers in het veld en hun activiteiten zichtbaar te maken en om kennis te delen, netwerken te creëren en draagvlak te organiseren.

De rol van communicatie en marketing binnen Kunstgebouw

  • Zorgdragen voor een heldere en consistente boodschap
  • Communicatie inzetten voor een steeds verbeterende dienstverlening
  • Creëren van communicatieproducten en verspreiden daarvan via verschillende kanalen
  • De impact van de inspanningen van communicatie en marketing en de organisatie monitoren en analyseren