Bedrijfsvoering

Bedrijfs­voering

Kunstgebouw is in de afgelopen jaren ontwikkeld van een organisatie voornamelijk gericht op aanbod van cultuureducatieve activiteiten in het primair onderwijs, naar een brede ondersteuningsinstelling voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in heel Zuid-Holland.

Onderzoek naar de stand van zaken en de actoren in de sector wordt leidend voor het beleid. Bij het formuleren van beleid en ontwikkelen van eigen organisatiekracht is er meer focus op de onder­steuning van gemeenten en instellingen. Als netwerk­organisatie verbindt Kunstgebouw partijen en kennis. Daar waar het nodig is, brengt Kunstgebouw nog altijd aanbod voor leerlingen en professionals op het gebied van cultuureducatie en -participatie.