Cultuurparticipatie

Cultuur­participatie

“Alleen gaat sneller, samen kom je verder”

Met de projecten binnen ons programma Cultuurparticipatie zetten we ons in om iedereen in Zuid-Holland gelijke kansen te bieden om actief te creëren. Dat doen we door middelen van het nationaal programma Samen Cultuurmaken toegankelijk te maken voor alle gemeenten, te bouwen aan een ‘community cultuurparticipatie’, informatie en kennis te delen, ontmoeting en uitwisseling te faciliteren en aan te zetten tot actie. In 2023 hebben we daarnaast bijzondere aandacht voor het amateurkunstenveld en de verbinding tussen het cultureel en het sociaal domein. Met voortgezet onderwijs zetten we ons in om cultuurbeleving relevant te maken voor jongeren.

Projectleider Cultuurparticipatie
portretfoto Soesja Pijlman - projectleider Cultuurparticipatie

Soesja Pijlman
015 215 4591