Een stevige basis

Een stevige basis

Om toegang tot cultuur voor iedereen in Zuid-Holland mogelijk te maken, is inzicht nodig. Inzicht in hoe gemeenten in de provincie ervoor staan op het gebied van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie. Alleen dan kunnen we de verschillende spelers en doelgroepen in het veld actief bedienen. Daarom besteden we veel aandacht aan kennis en onderzoek.​

Het gaat ons niet alleen om het hébben van kennis maar ook om het delen ervan. Onze communicatiestrategie is daarom gericht op het actief delen van relevante kennis en het ontwikkelen van online en offline platforms waar relevante kennis gebracht en gehaald kan worden. Daarnaast vertellen we het verhaal van kunst en cultuur in Zuid-Holland.