Ondersteuning fondsenwerving

Ondersteuning bij fondsen­werving

Voor een gezond cultureel klimaat en voor culturele activiteiten is geld nodig. Om ervoor te zorgen dat de benodigde mensen en dingen kunnen worden bekostigd, dat professionals naar behoren betaald worden en dat aan alle wet- en regelgeving voldaan kan worden. Er zijn veel private en publieke fondsen die culturele en sociale organisaties en activiteiten willen ondersteunen. Om aanspraak te maken op middelen uit die fondsen is ook tijd en kennis nodig.

In Zuid-Holland zien we dat in het stedelijk gebied, waar veel infrastructuur, veel professionele organisaties, veel ambtelijke capaciteit en knowhow aanwezig is, de weg naar fondsen goed gevonden wordt. Door partijen in het landelijk gebied, in de kleinere steden en dorpen, waar minder infrastructuur, menskracht en kennis is, wordt ook minder gebruik gemaakt van beschikbare financiers.

Juist in de gebieden waar geen (rijks)museum, stadstheater of filmhuis is, is het culturele leven afhankelijk van particulier initiatief.

Overal zijn er mensen met goede ideeën en een drive om activiteiten te organise­ren die positief bijdragen aan mens en maatschappij. Zoals festivals of buurtactiviteiten. Activiteiten die verbinden en zorgen voor ontmoeting en sociale cohesie. Niet overal is de juiste onder­steuning voorhanden.

Kunstgebouw helpt initiatiefnemers op weg met advies en begeleiding bij het maken van plannen, het werven van fondsen, en het afdekken van risico’s.

In 2023 ontwikkelt Kunstgebouw een online informatieplatform voor fondsenwerving waar informatie over fondsen en advies over fondsenwerving te vinden is. Voor intensieve begeleiding kunnen partijen bij adviseurs van Kunstgebouw terecht. Kunstgebouw werkt samen met professionele fondsenwervers die hulp bieden bij het schrijven van financieringsaanvragen.