Aandacht voor amateurkunsten

Waarom extra aandacht voor amateurkunsten?

Veel kinderen, jongeren en volwassenen beoefenen in hun vrije tijd amateurkunsten. Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking beoefent op regelmatige basis een kunstvorm. 

Amateurkunsten:
  • Leveren een positieve bijdrage aan de sociale cohesie in Nederland. Niet alleen het beoefenen van een discipline maar ook het organiseren en besturen van vrijetijdskunst biedt voor veel mensen een belangrijke basis van waaruit zij zich onderdeel voelen van de samenleving. 
  • Vormen een belangrijk onderdeel van ons cultuurbestel
  • Hebben een bewezen positief effect op de mentale en fysieke gezondheid.


Net als veel andere sectoren werd het amateurkunstenveld zwaar getroffen door de coronapandemie. De crisis heeft niet alleen een aantal nieuwe uitdagingen met zich meegebracht, maar ook de al bestaande kwetsbaarheid van dit deel van het culturele werkveld blootgelegd. Er spelen vraagstukken rond verjonging, over de toenemende wet- en regelgeving en op het gebied van zichtbaarheid, leden- en fondsenwerving en opleiding van vrijwilligers. Daarnaast is er een deel van de sector dat informeel georganiseerd is, maar wel een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van de beoefenaars. Met name activiteiten van en voor de doelgroep jongeren zijn vaak informeler georganiseerd. Hier ondersteuning bieden vraagt om een gerichte aanpak. 

De cultuursector heeft het zwaar gehad tijdens de coronacrisis. De toekomst van de sector heeft onder grote druk gestaan en het is op z’n zachtst gezegd nog altijd een uitdagende tijd. De vrijwillige inzet voor cultuur en de actieve cultuurbeoefening vormt een belangrijke basis van het culturele leven in ons land. Ook hier hebben de coronamaatregelen grote impact gehad. Het coalitieakkoord benoemt het belang van herstel om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te helpen.

Staatssecretaris Gunay Uslu in haar hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer van mei 2022.

In samenspraak met de landelijke partners LKCA en FCP en met andere provinciale organisaties, Cultuurschakel en gemeente Rotterdam heeft Kunstgebouw een plan opgesteld voor de inzet van de toegekende rijksgelden voor de revitalisering van de amateurkunsten. In de hoop en verwachting dat het rijk structureel zal blijven investeren in een provinciaal loket voor de amateurkunstensector. Opdat Kunstgebouw blijvend de amateurkunstensector kan ondersteunen met aanbod van zowel generieke tools (advies en informatie over wet- en regelgeving), als maatwerk (hulp bij fondsenwerving voor een project). Met name in het landelijk gebied, waar maar zeer beperkte infrastructuur van professionele kunstinstellingen aanwezig is en voor de doelgroep jongeren, die zwaar te leiden hebben gehad onder de coronamaatregelen, zal deze aanpak van grote toegevoegde waarde zijn.