Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

“It takes a child to raise a village”

Om kunst- en cultuurbeleving ook voor jongeren betekenisvol te maken, is het nodig om dit vanuit hun perspectief aan te vliegen. Vandaar dat we het bekende gezegde – it takes a village to raise a child – omkeren: pas als we willen leren van de jongeren kunnen wij als samenleving dat bieden wat nodig is. Een lange adem, een structurele aanpak en financiering en vooral een open houding zijn van belang om die betekenisgeving van cultuur waar te maken.

Projectleider Cultuuronderwijs
portretfoto Andrea Knols - projectleider Cultuuronderwijs

Andrea Knols
015 215 4525