Versterken filmeducatie

Versterken filmeducatie


Film, en in bredere zin beeld, is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Beelden kijken, maken, delen: het speelt een enorme rol in het leven van kinderen en jongeren. Daarom is het belangrijk dat ze kritische kijkers en makers worden: het liefst op jonge leeftijd.

Samen met Filmhub Zuid-Holland zet Kunstgebouw daarom in op filmeducatie, een samenwerking die we in 2023 intensiveren. Als onderdeel hiervan worden filmvertoningen voor basisscholen die meedoen aan Kijk|Kunst georganiseerd. Waar dat mogelijk is, gebeurt dat in de lokale filmtheaters. Deelname van scholen is kosteloos. Met deze pilot wil Kunstgebouw samen met Filmhub Zuid-Holland en het onderwijs onderzoeken hoe filmeducatie in het onderwijs verankerd kan worden. Het project is gestart in 2022 en wordt voortgezet in 2023 zodat uiteindelijk vrijwel iedere school die aan Kijk|Kunst deelneemt van dit project heeft kunnen genieten. Inzet is om vanaf schooljaar 2023-2024 film een vast onderdeel te laten zijn in het aanbod van educatieve activiteiten van Kunstgebouw.

Cultuuronderwijs verrijken met educatieve producten


Samen met partners maakt Kunstgebouw verrijkende educatieve producten, die bereikbaar zijn voor alle leerlingen in Zuid-Holland. 

Doorontwikkeling Digitale Scheurkalender Burgerschap
In 2020 lanceerde Kunstgebouw samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland de Digitale Scheurkalender Burgerschap, het vervolg op de Digitale Scheurkalender Zuid-Holland die al eerder werd gelanceerd. Dit zijn toegankelijke kunst- en erfgoedlessen voor het digibord rondom burger­schaps­thema’s. In 2021 ontving de Digitale Scheurkalender Burgerschap het Comenius EduMedia Zegel. In 2022 is de Digitale Scheurkalender Burgerschap uitgebreid tot 12 lessen die aansluiten bij het curriculum voor burger­schaps­onderwijs. Om de onderwerpen van de lessen te bepalen, is in 2021 een peiling gehouden onder vmbo-docenten. Zij gaven aan dat ze ook graag een wisselende les willen die telkens aansluit bij de actualiteit van dat moment. Hier zijn we op gaan inzetten. In 2023 spannen we ons in om een aantal wisselitems te lanceren. Met de Digitale Scheurkalender Burgerschap en Digitale Scheurkalender Zuid-Holland wil Kunstgebouw in 2023 1.200 gebruikers bereiken.

Nieuw lespakket Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is de grootste campagne om basis­school­leerlingen aan het lezen te krijgen en daarmee toegang tot de verbeeldingskracht van taal te geven. Kunstgebouw haakt ieder jaar aan bij deze landelijke actieweek met gratis creatieve lessen binnen het gekozen thema. Afhankelijk van het thema werken we samen met bijvoorbeeld Erfgoedhuis Zuid-Holland, Filmhub Zuid-Holland en Probiblio. In 2023 willen we wederom een lespakket opleveren. Het lespakket wordt gratis aangeboden aan alle basisscholen in Nederland. Met het lespakket Kinderboekenweek streven we in 2023 naar 9.000 gebruikers.