Kijk|Kunst en Doe|Kunst als ondersteuning in de regio

Kijk|Kunst en Doe|Kunst als ondersteuning in de regio


Met Kijk|Kunst en Doe|Kunst organiseert Kunstgebouw complete kennismakingsprogramma’s voor cultuuronderwijs. Kunstgebouw bereikt met deze programma’s jaarlijks zo’n 65.000 basisschool­leerlingen in Zuid-Holland. De scholen en betrokken gemeenten dragen bij aan de kosten van de programma’s. Kijk|Kunst en Doe|Kunst worden door scholen gewaardeerd vanwege de hoge kwaliteit en de sterke organisatie. Met Kijk|Kunst kijken leerlingen naar voorstellingen en beeldende kunst. Met Doe|Kunst gaan leerlingen zelf aan de slag met een kunstproject in de klas. De eerste les wordt daarbij gegeven door kunstvakdocenten.

Kijk|Kunst zorgt ervoor dat cultuuronderwijs bereikbaar is voor álle leerlingen, ook wanneer er onvoldoende culturele infrastructuur aanwezig is om lokaal een soortgelijk programma te organiseren. In 2023 onderzoekt Kunstgebouw of het programma Kijk|Kunst bij kan dragen aan de vorming en versterking van lokale netwerken van gemeenten, onderwijs en culturele instellingen. Bijvoorbeeld door de lokale coördinatie over te dragen aan iemand uit dat netwerk. 

Kijk|Kunst digitaal

Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen het programma en het lesmateriaal van Kijk|Kunst alleen nog digitaal beschikbaar worden gesteld. Leerkrachten hebben met een code online toegang tot een inspirerende website met alle informatie en materialen.

Kijk|Kunst en COVID-19

Voor de programmering van Kijk|Kunst (en Doe|Kunst) in 2023 wordt wederom rekening gehouden met de mogelijke invloed van de corona­pandemie. Kunstvakdocenten en gezelschappen ontwikkel(d)en digitale alternatieven van gastlessen en voorstellingen. Zo zetten we samen in op het ontzorgen van het onderwijs en het behoud van cultuuronderwijs.

Lokale netwerken ondersteunen bij ontwikkeling en organisatie van cultuuronderwijs


Lokaal aanbod actief cultuuronderwijs versterken

In 2023 zal Kunstgebouw starten met een uitfasering van het programma Doe|Kunst in de huidige vorm. In de afgelopen jaren is het lokale aanbod gegroeid en zijn er in de provincie veel ambities om programma’s voor actief cultuuronderwijs te organiseren. Daarom zijn andere vormen van dienstverlening vanuit Kunstgebouw van grotere toegevoegde waarde dan met het doen van dit aanbod. We onderzoeken hoe we lokale en regionale netwerken kunnen ondersteunen in hun ambities. Bestaande Doe|Kunst-projecten kunnen hier mogelijk een rol in krijgen. 

Maatwerk

Ook maatwerkvragen van lokale netwerken (onderwijs, gemeenten, culturele instellingen) komen bij Kunstgebouw terecht. Deze maatwerkvragen gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van erfgoedprojecten of de coördinatie van lokale activiteiten. In 2022 heeft Kunstgebouw breed ingezet op verschillende maatwerkprojecten in de regio’s. We hebben onderzocht op welke wijze we hierin van toegevoegde waarde kunnen zijn en de meeste impact bereiken. Vanuit die ervaring willen we in 2023 vooral inzetten op het adviseren en begeleiden van lokale netwerken en het verbinden van het netwerk aan uitvoerende partijen. Zo stimuleren we de lokale netwerken om zelf cultuuronderwijsaanbod te ontwikkelen en te organiseren. Belangrijke samenwerkingspartners in deze maatwerkprojecten zijn Erfgoedhuis Zuid-Holland en zelfstandige educatieprofessionals.