Overzicht

Onderzoek

Cultureel Zuid-Holland in kaart

50

gemeenten in kaart

1.200

gebruikers dashboard

4

regionale verdiepingstrajecten gebiedsanalyse

20

gemeenten die deelnemen aan verdiepingstrajecten

20

organisaties die deelnemen aan verdiepingstrajecten

Sectorontwikkeling

Cultuureducatie met kwaliteit

32

gemeenten waarvoor Kunstgebouw als penvoerder optreedt

50

gemeenten die deelnemen in het netwerk

6

CMK-bijeenkomsten en informatiesessies

525

scholen

110.000

leerlingen

Cultuurparticipatie

1

netwerkbijeenkomsten voor beleidsmakers

100

deelnemers netwerkbijeenkomst beleidsmakers

6

gemeentelijke en regionale sessies fondsenwerving

180

deelnemers sessies fondsenwerving

100

ondersteunde verenigingen en organisaties cultuur in de vrije tijd

Deskundigheidsbevordering

Trainingen en cursussen (Kunstgebouw Academie)

22

trainingen en cursussen

15

deelnemende organisaties

140

deelnemende professionals
Primair onderwijs: ICC Digitaal

12

deelnemende scholen

16

opgeleide ICC’ers

Educatief aanbod

Kijk|Kunst en Doe|Kunst

26

gemeenten

280

scholen

60.000

leerlingen

Maatwerk en erfgoed

30

scholen

20

culturele organisaties

8.000

leerlingen

Communicatie

15

publicaties

20

nieuwsbrieven

3.000

abonnees

Digitale producten

8.000

gebruikers lespakket Kinderboekenweek

750

gebruikers Digitale Scheurkalender