Nieuwe organisatiestructuur

Uitgangspunten van de nieuwe organisatiestructuur

  • Focus aanbrengen in waar we voor zijn en staan
  • De wendbaarheid, het omgevingsbewustzijn en het vermogen om op kansen in te spelen optimaliseren
  • Helderheid creëren rondom taken, accountability en benodigde kwaliteit
  • Interne en externe samenwerking optimaliseren
  • Doelgericht en doelmatig werken en overleggen
  • Flexibele teams mogelijk maken

Dit heeft geresulteerd in het werken in 3 inhoudelijke clusters, passend bij de activiteiten van Kunstgebouw:

  • Onderzoek
  • Sectorontwikkeling
  • Educatief aanbod

Samen met ondersteuning en bedrijfsvoering zorgen die clusters dat Kunstgebouw de sector in Zuid-Holland optimaal kan bedienen.

Kunstgebouw bestaat uit mensen die met passie en grote deskundigheid hard werken aan de opgaven waar de organisatie voor staat. We leiden jonge medewerkers op en leunen op de ervaring van collega’s die al langere tijd meedraaien in de organisatie. Kunstgebouw is trots op het team dat zich met grote flexibiliteit, aandacht voor de grote maatschappelijke ontwikkelingen en voor de menselijke maat, inzet om de sector als geheel, en alle mensen die daar deel van uitmaken, te ondersteunen.

Governance


Kunstgebouw onderschrijft de governance code cultuur en leeft deze na. De Raad van Toezicht vergadert in 2024 4 keer. De statuten zijn in 2023 geüpdatet, net als de bestuurs- en toezichtreglementen en het handboek voor medewerkers.

Fair practice, fair pay


Kunstgebouw onderschrijft de fair practice code en leeft deze na. Zowel in de eigen organisatie als in samenwerking met een groot aantal partners onder wie zzp’ers. Kunstgebouw hanteert de CAO Sociaal Werk. Vakdocenten, trainers en adviseurs ontvangen een honorarium dat voldoet aan de daarvoor gestelde normen voor fair pay.