Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Bij een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag doen, hoort een inclusieve cultuursector. Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s in het cultuurbeleid op alle niveaus. De Code Diversiteit & Inclusie wordt door nagenoeg alle spelers in de sector onderschreven. Toch blijkt de weg naar een werkelijk inclusieve sector, net als de weg naar een werkelijk inclusieve samenleving, nog maar gedeeltelijk afgelegd.​