Cultuurparticipatie

Cultuur­parti­cipatie

Middelen om mogelijk te maken

Er zijn veel publieke en private fondsen die culturele en sociale organisaties en activiteiten willen ondersteunen. Kunstgebouw bouwt en onderhoudt goed contact met diverse fondsen in Zuid-Holland. We maken de middelen toegankelijk voor initiatiefnemers door deskundigheid te bevorderen en te ondersteunen bij het doen van een aanvraag. Daarnaast geven we fondsen gevraagd en ongevraagd advies over de toegankelijkheid van hun regelingen.

In 2023 was er een samenwerkingstraject met de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds binnen het Themafonds Cultuurparticipatie.

  • In 2024 zal Kunstgebouw in samenwerking met, en met middelen van, het VSBfonds het traject Pitch Parade (voorheen Fonds on Tour) uitrollen. In 8 Zuid-Hollandse gemeenten worden jongeren gestimuleerd plannen te pitchen voor een bijdrage van het VSBfonds.
  • In 2024 zal Kunstgebouw voor vertegenwoordigers van de cultuursector in gemeente- en regioverband werksessies fondsenwerving organiseren. Hiermee willen we de sector in staat stellen meer gebruik te maken van de mogelijkheden van private fondsen. De werksessies zullen in ten minste 8 gemeenten en regio’s worden georganiseerd.
Samen Cultuurmaken 2022-2024

In het laatste jaar van het programma Samen Cultuurmaken 2022-2024 (OCW, FCP en LKCA) zet Kunstgebouw zich in om goede voorbeelden uit de provincie te delen, cultuur, zorg en welzijn te verbinden en (rijks)middelen toegankelijk te maken voor alle gemeenten in Zuid-Holland. We verzamelen de geleerde lessen om het programma goed te kunnen evalueren.

Amateurkunsten/kunstbeoefening in de vrije tijd

Aanbieders van kunstbeoefening in de vrije tijd vormen een belangrijke schakel in het cultureel ecosysteem. In navolging van de gelden die in 2023 beschikbaar zijn gesteld voor de revitalisering van amateurkunsten en ter voorbereiding op het Nationaal Akkoord Amateurkunsten, brengt Kunstgebouw de aanbieders (in Zuid-Holland) in kaart, checkt hoe zij ervoor staan en waar de noden en behoeften liggen. De resultaten uit de scan in 2023 zullen worden meegenomen bij het ontwikkelen van activiteiten voor 2024.

Kunstgebouw dient een aanvraag in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om verschillende ondersteunende activiteiten voor dit deel van de sector te realiseren.

Netwerkbijeenkomsten
  • We organiseren 1 jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor beleidsmakers, in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland.
  • We initiëren een netwerk voor combinatiefunctionarissen cultuur.