Voorsorteren op CMK-4

Voorsorteren op CMK-4

De huidige CMK-regeling loopt ten einde in de eerste helft van 2025. We bereiden ons voor op het vervolg. Het Fonds voor Cultuurparticipatie deelde recent de contourennotitie voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028. Hierin schetsen zij de uitgangspunten en context voor CMK-4. Wij bereiden intussen deze nieuwe, en waarschijnlijk laatste, periode voor:

  • We lichten voor, informeren over en maken deelname aan een nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit toegankelijk voor alle gemeenten in Zuid-Holland die geen eigen penvoerder mogen of willen aanwijzen;
  • We faciliteren deelname en dienen een overkoepelende aanvraag in voor alle gemeenten die deelnemen onder penvoering van Kunstgebouw. Alle deelnemende gemeenten verzorgen hierbinnen een eigen regioplan. Kunstgebouw begeleidt en adviseert bij het schrijven van de plannen;
  • We richten een samenwerkingsstructuur in en ontwikkelen de CMK-portal verder door. We laten deze aansluiten bij de nieuwe regeling, om ook in een nieuwe CMK-periode eenvoudig te kunnen verantwoorden en datagestuurde begeleiding te kunnen bieden. Ook verzorgen we een goede aansluiting op Cultureel Zuid-Holland in kaart. Zo breiden we de kennis uit over de stand van zaken op het gebied van cultuureducatie in Zuid-Holland;
  • We stimuleren gemeenten en culturele organisaties om in CMK opgebouwde structuren en activiteiten te verankeren en een vaste plaats te geven in lokaal cultuurbeleid en deze waar mogelijk te verbinden met andere regelingen, zoals School en Omgeving en de Brede SPUK. Wij bereiden hen hiermee ook voor op het aangekondigde einde van de regeling.