Marketing & Communicatie

Marketing & Communi­catie

We bouwen met de communicatiestrategie voort op een organisatie die primair aandacht heeft voor het mogelijk maken van toegang tot cultuur voor iedereen in Zuid-Holland. Waarbij de focus ligt op actief delen van relevante kennis. Een organisatie die zich stevig verankert in de samenleving die zij bedient.

Het merk Kunstgebouw

Marketing en communicatie is een noodzakelijk onderdeel binnen Kunstgebouw, dat ervoor zorgt dat ons merk herkenbaar is in alle programma’s en projecten. We zetten in op een goede interne en externe uitrol van het merk Kunstgebouw. We communiceren vanuit een herkenbare stijl, vertalen dit door naar verschillende on- en offline middelen en leveren dit kant en klaar aan bij onze partners.

Waarvoor en voor wie

Het is van essentieel belang dat we zichtbaar blijven maken waar Kunstgebouw voor staat, wat we ontwikkelen en voor wie we dat doen. In onze communicatie-uitingen hebben we scherp dat de boodschap helder moet overkomen bij de júíste doelgroep.

We onderhouden nauw contact met onze partners en stakeholders, en laten hen zien via welke middelen en activiteiten we de toegang tot cultuur voor iedereen vergroten.

Dialoog

Kunstgebouw gaat de dialoog aan met onderwijsinstellingen, gemeenten, culturele en sociaal-maatschappelijke organisaties en professionals die werken in en aan cultuur. Samen met de achterban geven wij invulling aan dat wat Kunstgebouw in de toekomst te bieden heeft. Zo vertellen we ons verhaal enerzijds en halen we verhalen op uit de regio anderzijds.

Borging aanbod

Wij streven naar borging van ons aanbod door het delen en vastleggen van kennis en expertise. Die brengen we via verschillende communicatiemiddelen onder de aandacht. Via onze reguliere kanalen en via kennisdossiers, kennisclips en podcasts. Daarbij communiceren we vanuit onze kenmerkende huisstijl en campagnes.