Activiteiten

Dit organiseren we in 2024

Primair onderwijs: ICC Digitaal

Vanwege de aanzienlijke druk op het onderwijs is een langlopende opleiding tot Cultuurcoördinator soms moeilijk in te passen in de toch al drukke dagen van een leerkracht of leraarondersteuner.
Kunstgebouw zal, als eerste opleider in Nederland, de cursus Interne Cultuurcoördinator digitaliseren en aanpassen aan deze nieuwe leeromgeving. Hierdoor vormen tijd en plaats geen belemmering meer én weten we ook in de toekomst voldoende nieuwe ICC’ers te verwelkomen.

Interne Cultuurcoördinatoren in het onderwijs zijn van groot belang. Zij zetten cultuur op de kaart binnen de school en creëren het noodzakelijke draagvlak. Kunstgebouw heeft daarom als doel om ervoor te zorgen dat op zoveel mogelijk scholen in Zuid-Holland een gecertificeerde ICC’er is.

Voortgezet onderwijs en MBO: MAKE!

MAKE! is een tweedaags symposium, georganiseerd door Wereldmuseum Rotterdam, Willem de Kooning Academie, KCR en Kunstgebouw. Tijdens dit symposium krijgen kunstvakdocenten handvatten aangereikt hoe zij makersonderwijs kunnen integreren in hun werkpraktijk. Vanuit Kunstgebouw streven wij ernaar om kunstvakdocenten in de regio bewust te maken van trends en ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie, zodat zij die kunnen integreren in hun curriculum. We nemen een actieve rol aan in het verspreiden en activeren van ons netwerk om deel te nemen aan MAKE!

Informatiemarkt Financiering & Fondsen

Kunstgebouw zet stevig in op het optimaal benutten van de middelen en mogelijkheden van fondsen voor cultuur. Kleine verenigingen en stichtingen, veelal in de kleinere gemeenten, beschikken over beperkte menskracht en knowhow om gebruik te maken van de mogelijkheden.

Kunstgebouw organiseert een informatiemarkt waar vertegenwoordigers van fondsen en potentiële aanvragers elkaar kunnen ontmoeten. Gemeenten en andere geïnteresseerde organisaties worden zo voorzien van een basisniveau van kennis over fondsenwerving en de financiering van activiteiten.

Deelnemers kunnen, als zij daar behoefte aan hebben, na de informatiemarkt bij Kunstgebouw terecht voor begeleiding bij de fondsenwerving voor een specifiek project.

Kennis vergroten Cultureel ondernemerschap voor zzp’ers

Kunstgebouw wil zzp’ers ondersteunen bij het ondernemersaspect van hun werk door te inspireren en opgedane kennis te delen. Door best practices, relevante artikelen en interviews online te delen zorgen we dat de informatie actueel blijft en voor iedereen vindbaar. Het richt zich op vragen als: Hoe zet ik mijzelf in de markt? Hoe voer ik succesvolle onderhandelingen? Hoe onderhoud ik mijn netwerk? Welke organisaties zijn er en welke rol spelen ze? Welke scholings- en ontwikkelingskansen zijn er voor mijn beroepspraktijk?