Educatief aanbod

Educatief aanbod

Kunstgebouw bemiddelt in educatief aanbod en ondersteunt en verrijkt daarmee het cultuuronderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Holland. Zo organiseren we het kennismakingsprogramma Kijk|Kunst. We ontwikkelen gezamenlijk maatwerkprojecten voor regio’s. We ontwikkelen samen met partners prikkelende cultuureducatieve producten voor het onderwijs. We zetten in op de verankering van filmeducatie. En we stimuleren lokale netwerken om zelf educatief aanbod te ontwikkelen en te organiseren.