Bedrijfsvoering

Bedrijfs­voering

Kunstgebouw werkt met een kleine organisatie in een groot werkgebied met veel uitdagingen en vele kansen om te benutten.

Om optimale impact te hebben zoekt Kunstgebouw steeds naar waar de inzet het hardst nodig is, en welke vorm van ondersteuning het best voorziet in de behoefte.

In 2023 is gewerkt aan een vernieuwde organisatiestructuur die goed aansluit bij wat het werkveld van ons vraagt.