Activiteiten in 2024

Activiteiten in 2024

Onderzoek
 • Kennis genereren
 • Bestaand onderzoek ontsluiten
 • Nieuw onderzoek doen

Programma’s, projecten en producten:

 • Cultureel Zuid-Holland in kaart
 • Aanvullend onderzoek
 • Ontsluiten bestaand onderzoek
Sectorontwikkeling
 • Netwerk
 • Middelen
 • Draagvlak
 • Beleid

Programma’s, projecten en producten:

 • Cultuureducatie met kwaliteit
 • Programma Cultuurparticipatie
 • Programma Amateurkunsten
 • Kunstgebouw Academie
 • Deskundigheidsbevordering
Educatief aanbod
 • Aanbod voor het po
 • Erfgoededucatie samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland

Programma’s, projecten en producten:

 • Kijk|Kunst
 • Doe|Kunst
 • Oude Hollandse Waterlinie
 • Maatwerk Midden-Delfland
Marketing & Communicatie
 • Kennis en informatie aanreiken
 • Vertalen van complex beleid   
 • Stimuleren van activiteit
 • Aanbieden van digitale producten
 • Draagvlak creĆ«ren

Programma’s, projecten en producten:

 • Corporate communicatie
 • Nieuwsbrieven
 • Digitale kennisdossiers
 • Online tutorials
 • Educatieve producten samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland