Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuur­educatie met kwaliteit

Door deelname aan CMK maakt Kunstgebouw ruim € 1,1 miljoen aan rijksmiddelen toegankelijk voor 32 gemeenten in Zuid-Holland. Zij kunnen deze, gematcht door de eigen gemeente, inzetten voor het stimuleren van regionale samenwerking tussen de culturele omgeving en het onderwijs, om (beter) cultuuronderwijs in het primair en het voortgezet onderwijs te realiseren. Onze rol als penvoerder geeft ons inzicht in welke gemeenten en op welke onderdelen ondersteuning nodig is om cultuuronderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen in Zuid-Holland.

Meer deelnemende gemeenten

In 2024 sluiten 2 nieuwe gemeenten aan onder penvoering van Kunstgebouw. Gemeente Barendrecht nam tot nu toe deel aan CMK via de Rotterdamse penvoerder KCR. Beide partijen zien kansen voor meer lokale regie en vroegen Kunstgebouw het penvoerderschap informeel over te nemen en de gemeente te begeleiden bij het realiseren van de lokale ambities voor cultuuronderwijs. Gemeente Sliedrecht neemt voor het eerst deel aan CMK, en maakt gebruik van de door Kunstgebouw en het Fonds voor Cultuurparticipatie gecreëerde kans halverwege CMK-3 in te stromen.

Onze dienstverlening blijft onveranderd; we sturen op organisatie, inhoud en kennisdeling. We investeren relatief meer van onze tijd en middelen in regio’s met een minder sterke infrastructuur en/of beperkte organisatiekracht. We maken cultuuronderwijs zichtbaar en creëren meer draagvlak, we delen actief kennis op het gebied van cultuuronderwijs en we dragen in sterke mate bij aan netwerkvorming binnen en tussen CMK-regio’s.