Maatwerk

Maatwerk en erfgoed, daar waar er vraag naar is

Ook maatwerkvragen van lokale netwerken (onderwijs, gemeenten, culturele instellingen) komen bij Kunstgebouw terecht. Deze maatwerkvragen gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van erfgoedprojecten of de coördinatie van lokale activiteiten. In 2023 hebben we steeds meer ingezet op het begeleiden van lokale netwerken en het verbinden van het netwerk aan passende uitvoerende partijen. Zo stimuleren we de lokale netwerken om zelf aanbod in cultuuronderwijs te ontwikkelen, te organiseren en te verankeren. Hier willen we in 2024 mee doorgaan. Belangrijke samenwerkingspartners in deze maatwerkprojecten zijn Erfgoedhuis Zuid-Holland en zelfstandige educatieprofessionals.

Een voorbeeld…              


Een mooi voorbeeld hiervan is het project Oude Hollandse Waterlinie. Hierin werken onder andere Kunstgebouw, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Stichting Oude Hollandse Waterlinie samen aan de ontwikkeling en lokale inbedding van educatieprogramma’s voor de bovenbouw van basisscholen in 6 gemeenten rondom de Oude Hollandse Waterlinie. Streven is dat in schooljaar 2023-2024 ook in de laatste 2 gemeenten het programma tot uitvoering is gekomen!