Versterken filmeducatie

Versterken filmeducatie


Film, en in bredere zin beeld, is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Beelden kijken, maken, delen: het speelt een enorme rol in het leven van kinderen en jongeren. Daarom is het belangrijk dat ze kritische kijkers en makers worden: het liefst op jonge leeftijd.

Samen met Filmhub Zuid-Holland zet Kunstgebouw daarom in op filmeducatie, een samenwerking die we in 2023 intensiveerden. Als onderdeel hiervan worden filmvertoningen voor basisscholen die meedoen aan Kijk|Kunst georganiseerd. Waar dat mogelijk is, gebeurt dat in de lokale filmtheaters. Deelname van scholen is kosteloos. Met deze pilot wil Kunstgebouw samen met Filmhub Zuid-Holland en het onderwijs onderzoeken hoe filmeducatie in het onderwijs verankerd kan worden. Het project is gestart in 2022 en werd voortgezet in 2023 zodat uiteindelijk vrijwel iedere school die aan Kijk|Kunst deelneemt van dit project heeft kunnen genieten. Inzet is om vanaf schooljaar 2023-2024 film een vast onderdeel te laten zijn in het aanbod van educatieve activiteiten van Kunstgebouw.

Film in Kijk|Kunst

Na een succesvolle pilot is vanaf schooljaar 2023-2024 de discipline film een vast onderdeel geworden van het programma Kijk|Kunst. Daarmee is filmeducatie verankerd in het educatief aanbod van Kunstgebouw. Inzet is om vanaf schooljaar 2024-2025 hier een impuls aan te geven door lokale filmtheaters in te zetten voor de filmprojecten van groep 5 en 6. Leerlingen krijgen zo een extra mooie filmbeleving en de samenwerking tussen culturele instellingen en het onderwijs wordt hiermee versterkt.