Gebruik stimuleren

Gebruik stimuleren

Data zijn pas van waarde wanneer deze leiden tot inzicht en actie. Wij zetten ons actief in om spelers in de provincie te stimuleren het dashboard te gebruiken, om beleid aan te scherpen en impact te vergroten. Dit doen we op verschillende manieren:

  • We presenteren de culturele kaart aan onze stakeholders bij de diverse bijeenkomsten die we organiseren.
  • We delen best practices om te inspireren en te laten zien wat mogelijk is.
  • We begeleiden maximaal 6 regio’s in de provincie met hun vraagstukken op het gebied van publieksbereik.
  • We verzorgen 3 à 4 werksessies per jaar waarin men onder begeleiding met verdiepende analyses aan de slag kan voor de eigen organisatie.

(Laten) Uitvoeren van aanvullend onderzoek

We ontsluiten bestaand onderzoek door onderzoeksbronnen te verzamelen, te raadplegen en te analyseren. Dit doen we om reeds bestaand onderzoek toegankelijk en beschikbaar te maken voor anderen. Om verdere analyse te vergemakkelijken en de reeds bestaande kennis te delen. Daarnaast streven we ernaar om aanvullend onderzoek uit te (laten) voeren. Dit om een breder en dieper begrip van bepaalde onderwerpen te verkrijgen, eventuele hiaten in de bestaande kennis aan te pakken en tot nieuwe inzichten te komen.