Deskundigheidsbevordering

Deskundig­heids­bevordering

Voor een vitale sector is het deskundigheidsniveau van de spelers in die sector een bepalende factor. Daarom zet Kunstgebouw in op deskundigheidsbevordering van alle spelers in de sector. Kunstgebouw biedt binnen elk van de genoemde domeinen en programma’s, activiteiten gericht op het bevorderen van de deskundigheid, zowel van individuele spelers in het veld als voor groepen of organisaties. Deze initiatieven vinden zowel online als offline plaats en variëren van eenmalige evenementen tot langlopende trajecten.

Indeling activiteiten

Kunstgebouw Academie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod van trainingen en cursussen voor professionals in cultuur, onderwijs en het maatschappelijk domein (veelal binnen CMK). Hiertoe heeft Kunstgebouw een CRBKO-registratie.

Kennis en netwerk

Het organiseren van bijeenkomsten voor professionals in cultuur, onderwijs en het maatschappelijk domein (onderdeel van CMK en Cultuurparticipatie).

Kennis en knowhow

Het organiseren van (on- en offline) kennissessies over specifieke onderwerpen zoals relevante beleidsontwikkelingen, onderzoeksresultaten en vaardigheden voor professionals in cultuur, onderwijs en het maatschappelijk domein (onderdeel van CMK en Cultuurparticipatie).

Informatie bieden

Het aanbieden van informatie over mogelijkheden en kansen zoals aanbod en regelingen via (in)directe communicatiekanalen.