2

Voortzetten ondersteuning Amateurkunsten

We zetten in op het vervolg van onze rol binnen de daarvoor beschikbare rijksmiddelen binnen het amateurkunstenveld. Sinds 2023 heeft Kunstgebouw, naast cultuureducatie, -participatie en talentontwikkeling, een opdracht voor het amateurkunstenveld, waarmee we onder meer verenigingen ondersteunen, maar ook onderzoek doen naar het informeel georganiseerde deel van deze sector. Met name jongerencultuur ontwikkelt zich langs minder traditionele organisatievormen. Door de structuren te onderzoeken en behoefte te inventariseren weten we hoe we deze doelgroep kunnen ondersteunen bij hun culturele leven.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema, ook binnen de cultuursector. In 2024 zal Kunstgebouw vanzelfsprekend binnen de eigen organisatie inzetten op duurzaamheid. Daarnaast zullen we ons inzetten om vanuit onze rol als ondersteuningsinstelling de sector te helpen bij duurzaamheidsvraagstukken. Elders in het land en ook in het buitenland wordt veel kennis ontwikkeld en zijn er veel initiatieven om de cultuursector te helpen verduurzamen. Kunstgebouw wil in 2024 (en de jaren daarna) de spelers in het culturele veld ondersteunen door hen en hun vraagstukken te koppelen aan de best practices die een antwoord kunnen bieden op deze vraagstukken. Zo willen we het kennisniveau optimaliseren en hopen we bij te dragen aan de collectieve verduurzaming van cultuur.

Digitalisering

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de cultuursector. Kunstgebouw heeft als organisatie zelf de afgelopen jaren een flinke digitaliseringsslag gemaakt. De verschillende vormen van digitale dienstverlening, de datagedreven aanpak om de sector in kaart te brengen en prestaties te monitoren dragen daaraan bij. Op landelijk niveau is Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) aanjager van de digitale transformatie voor cultuur. In lijn met de kennis en activiteiten van deze organisatie zal Kunstgebouw binnen Zuid-Holland daar waar er behoefte aan is, ondersteunen bij digitale transformatie.

Spreiding stad en platteland

Zowel binnen het rijksbeleid voor cultuur als binnen de provincie is het een uitdaging om zorg te dragen voor een goede spreiding van aandacht en middelen tussen stedelijk gebied en het platteland. Zuid-Holland kent daarbij de extra uitdaging dat de provincie tot de Randstad wordt gerekend, en dus tot het stedelijk gebied. Waardoor de kleinere plattelandsgemeenten het risico lopen over het hoofd gezien te worden.

Kunstgebouw zet extra in op het ondersteunen van deze gemeenten en maakt er een punt van om deze gemeenten goed te informeren over rijksbeleid en de mogelijkheden daarvan, zoals de Brede SPUK-regelingen, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, subsidieregelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de ontwikkelingen rond de vorming van stedelijke cultuurregio’s. Zo voorkomen we dat kleine gemeenten met een beperkte culturele infrastructuur op een te grote achterstand komen te staan en de inwoners van deze gemeenten onvoldoende toegang hebben tot cultuur.

Verstedelijking en bouwopgaven

Om in de woningbehoefte van het groeiende aantal inwoners te kunnen voorzien wordt er gebouwd. Daarbij is het van belang dat het cultuurbeleid rekening houdt met de (toekomstige) inwoners van nieuwe wijken. Ook bij de bouw is het van belang dat wordt voorzien in voldoende culturele infrastructuur, zodat mensen niet alleen een huis hebben om te wonen maar ook in hun omgeving cultuur kunnen beleven. Met beleidsondersteunend onderzoek en gebiedsanalyses biedt Kunstgebouw gemeenten informatie en advies om cultuur een plek te geven in nieuw ontwikkelde woongebieden.