Kijk|Kunst

Kijk|Kunst

de organisatie van professioneel aanbod voor een groot aantal leerlingen

Kijk|Kunst als ondersteuning in de regio

Met Kijk|Kunst organiseert Kunstgebouw een compleet kennismakingsprogramma voor cultuuronderwijs. Met Kijk|Kunst genieten leerlingen van voorstellingen binnen verschillende disciplines, waaronder film, met aansprekend lesmateriaal. Ze maken kennis met professionele kunst, ontwikkelen hun verbeeldingskracht en verbreden hun blik op zichzelf en de wereld om hen heen. Kijk|Kunst wordt door scholen gewaardeerd vanwege de hoge kwaliteit en de sterke organisatie.

Kijk|Kunst zorgt ervoor dat cultuuronderwijs bereikbaar is voor álle leerlingen, ook wanneer er lokaal weinig culturele infrastructuur aanwezig is. We werken samen met lokale netwerken van onderwijs, culturele instellingen en gemeenten. De scholen (en betrokken gemeenten) dragen bij aan de kosten van de programma’s.

Wanneer er lokaal een eigen programma wordt opgezet, kunnen we het stokje overdragen en, waar nodig, ondersteunen. Zo zetten we samen in op toegang tot professionele, kwalitatieve voorstellingen en filmprojecten, voor alle leerlingen in Zuid-Holland.

Nieuwe website

In schooljaar 2023-2024 is gestart met het gebruik van de website mijn.kunstgebouw.nl. Hiermee krijgen scholen op een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke wijze toegang tot de activiteiten van Kunstgebouw met alle informatie en materialen die daarbij horen.

Uitfasering Doe|Kunst

In het najaar van 2024 zal Kunstgebouw stoppen met het programma Doe|Kunst, na 2 schooljaren van uitfaseren. Met Doe|Kunst gingen leerlingen actief aan de slag in de verschillende kunstdisciplines met lespakketten/projectkisten en gastlessen van een kunstvakdocent. In de afgelopen jaren is het lokale aanbod gegroeid en zijn er in de regio’s ambities om programma’s voor actief cultuuronderwijs te organiseren. Dat is een goede ontwikkeling. Kunstgebouw is niet meer de noodzakelijke partner en kan op andere wijze van meer toegevoegde waarde zijn. Voor bestaande Doe|Kunst-projecten wordt na schooljaar 2023-2024 een nieuwe bestemming gezocht. En waar nodig ondersteunen we regio’s bij de ontwikkeling van een eigen programma voor actief cultuuronderwijs.

In schooljaar 2023-2024 bereikt Kunstgebouw met Doe|Kunst circa 3.400 gebruikers.