Cultureel Zuid-Holland in kaart

Cultureel Zuid-Holland in kaart

Doorontwikkelen

Meten is weten: op basis van data een maximale impact

Toegang tot cultuur begint bij toegang tot de juiste kennis, feiten en inzichten voor degenen die werken in en aan cultuur. In 2023 lanceerde Kunstgebouw daarom het interactieve dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart. Met dit instrument kan Kunstgebouw haar stakeholders voorzien van kennis over het culturele landschap in Zuid-Holland aan de hand van vier pijlers; inwoners, infrastructuur, activiteiten en beleid. De data maken het voor zowel stakeholders als voor Kunstgebouw zelf mogelijk om gerichte keuzes te maken voor inzet. Collectiviteit staat hierbij centraal: hoe bereiken we met elkaar een zo groot mogelijk deel van de inwoners?

De culturele kaart brengt een grote hoeveelheid complexe databronnen (o.a. CBS Statline, WHOOZ en Rotterdam Festivals, GeletterdheidInZicht.nl en CBS) samen en maakt deze op toegankelijke wijze inzichtelijk. Doordat we lokale data laten zien op gemeentelijk niveau kunnen ook de verschillen tussen de stedelijke gebieden en het platteland worden geduid, een waardevolle aanvulling op landelijke data. Uniformiteit in aanpak biedt kansen voor vergelijking en verbinding.

Onderhoud en doorontwikkeling

De toepasbaarheid van het dashboard valt of staat bij de aansluiting ervan bij de realiteit. Het is belangrijk dat de gegevens die erin staan actueel zijn. De verschillende bronnen updaten we 2 keer per jaar. Daarnaast moet het beeld ook volledig zijn. Bij de eerste lancering van de kaart in 2023, werkten we vooral met reeds beschikbare databronnen. We zagen toen al snel dat er veel is dat nog niet gemeten wordt en wat we daardoor ook nog niet weten. Kunstgebouw zet zich er, samen met haar stakeholders, voor in om deze witte vlekken steeds verder in te kleuren door middel van aanvullend onderzoek. We voegen in 2024 meerdere nieuwe databronnen en functionaliteiten aan de kaart toe.