Nederlandse hiphop

Nederlandse hiphop en persoonlijk welzijn

In 2024 ondersteunt Kunstgebouw een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar Nederlandse hiphop en persoonlijk welzijn. We zien hierin een kans om cultuurparticipatie onder jongeren te stimuleren, door meer kennis te ontsluiten over een cultuur die een belangrijk deel uitmaakt van de levens van veel jongvolwassenen. We zetten de vraag uit binnen ons netwerk.

Platform Hiphop & Jongerencultuur

Kunstgebouw zet zich in voor het onderzoek naar jongeren en hiphop. Hoewel er al een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek is uitgevoerd, ontbreekt er een digitaal platform waarop waardevolle informatie wordt samengebracht.

Daarnaast willen we benadrukken dat hiphop een uiterst waardevol instrument is om jongeren in aanraking te laten komen met diverse kunstvormen, zoals muziek, taal, dans en beeldende kunst.

Met een digitaal platform willen we inzicht verschaffen in zowel de culturele als maatschappelijke invloed van hiphop op jongeren. Ons platform zal interviews, best practices en wetenschappelijke artikelen bevatten die bijdragen aan het verbreden van kennis over de relatie tussen hiphop en jongeren, inclusief jongerenbeleid.