Wat deed Kunstgebouw in 2022?

Wat deed Kunstgebouw in 2022?

Kennis en onderzoek

Kunstgebouw zet in op een steeds meer kennis gedreven aanpak bij haar activiteiten voor cultuur in Zuid-Holland.

In 2022 maakten we een start met de ontwikkeling van het online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart.

Cultuureducatie met kwaliteit

Kunstgebouw is in 2021-2024 voor 18 regio’s penvoerder van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK). Deze regio’s bestaan uit 32 Zuid-Hollandse gemeenten.

Bij het stimuleren van de lokale netwerken tussen scholen, gemeente en culturele organisaties, werd er in 2022 meer aandacht besteed aan regio’s met een minder sterke infrastructuur of beperkte organisatiekracht.

Deskundigheidsbevordering

De Kunstgebouw Academie biedt cursussen en workshops voor leerkrachten, vakdocenten en cultuuraanbieders om hun professionaliteit in cultuuronderwijs te vergroten.

Op 16 maart 2022 waren de Gemeenteraadsverkiezingen. Kunstgebouw gaf in aanloop naar de verkiezingen culturele organisaties advies om cultuur op de lokale agenda te zetten.

Cultuurparticipatie

Kunstgebouw ondersteunt gemeenten en organisaties bij het bedenken, schrijven of uitvoeren van plannen en activiteiten. Daarnaast bieden we ondersteuning bij fondsenwerving.

In 2022 vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats voor beleidsmakers cultuur en erfgoed. Hiermee faciliteerden we ontmoeting en uitwisseling, het bouwen van een netwerk en stimulering van kennisdeling.

Educatief aanbod

Samen met partners ontwikkelt Kunstgebouw educatief aanbod voor leerlingen. Zo dragen we bij aan cultuur voor alle leerlingen, ook in regio’s waar dat niet vanzelfsprekend is. Dit doen we met maatwerkprojecten, structurele programma’s en educatieve producten voor primair én voortgezet onderwijs.

In 2022 namen we onze programma’s kritisch onder de loep, deden aanpassingen en verkenden nieuwe mogelijkheden.