Kenniscommunity

Oprichten kenniscommunity

In 2022 is weer stevig ingezet op de ontwikkeling van een effectieve kenniscommunity. Kunstgebouw verbindt een steeds grotere groep beleidsmakers, CMK-projectleiders, kunstvakdocenten, en voorziet hen van kennis en informatie naar behoefte. We bieden de informatie aan op een manier die aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is, bijvoorbeeld met publicaties, webinars, podcasts en fysieke bijeenkomsten. Momenteel wordt er gewerkt aan een digitaal kennisplatform, waarop alle informatie in kennisdossiers samenkomt.

Speciaal voor regionale CMK-projectleiders waren er in 2022 2 webinars rond een specifiek thema: 1 over cultuuronderwijs binnen het voortgezet onderwijs en 1 over het werken in leerecosystemen. En we organiseerden 2 online introductiebijeenkomsten: 1 over Evi en 1 over de subsidieverantwoording via de CMK-portal.