Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Training Cultuurcoƶrdinator

In 2022 startte Kunstgebouw met het organiseren van de training Cultuurcoƶrdinator voortgezet onderwijs voor de hele provincie. Deelnemers kregen een introductie in het Zuid-Hollandse culturele veld. In schooljaar 2022-2023 vindt elke bijeenkomst van de training plaats bij een andere inspirerende, culturele organisatie in Zuid-Holland. Het Haags Hiphop Centrum en Roodkapje in Rotterdam zijn daar voorbeelden van.

Masterclass

Kunstgebouw organiseert naast deze training ook Masterclasses. Emiel Heijnen en Melissa Bremmer van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten verzorgden de eerste Masterclass, gericht op de Wicked Arts Assignments, een methode om op een snelle manier relevante opdrachten voor leerlingen vorm te geven, met als doel de kunstpraktijk dichter bij de belevingswereld van de jongeren te brengen.

Webinar vo

Kunstgebouw organiseerde in 2022 een webinar voor de regionale CMK-projectleiders over het vo. We brachten in kaart welke plaats kunst- en cultuuronderwijs heeft binnen het vo en de mogelijkheden waarop CMK ondersteuning kan geven aan het vo.

Visietraject

In 2022 heeft Kunstgebouw voor 3 vo scholen ondersteuning geboden bij het vormen van een visie op cultuuronderwijs. In een traject van 3 bijeenkomsten is gezocht naar hoe cultuur onderdeel kan worden van het lesprogramma, op een manier die past bij het team en bij de leerlingen.