Deskundigheidsbevordering

Deskundig­heids­bevordering

Ondersteunen bij lobby voor cultuur

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen heeft Kunstgebouw trainingen georganiseerd voor culturele instellingen. De focus van de trainingen lag op hoe en wanneer culturele instellingen invloed kunnen hebben op besluitvorming binnen hun gemeente. Door meer kennis te verstrekken over de taal van de politiek, de invloedsfeer en het ritme van besluitvorming, bieden we culturele instellingen ondersteuning in de lobby voor cultuur in de eigen gemeente. 80 mensen namen deel aan de trainingen. Naast deze training werd een handreiking gepubliceerd met een heldere uiteenzetting hoe je, als culturele instelling, jouw boodschap kunt overbrengen.

Op 16 maart 2022 waren de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit was een goede gelegenheid om het belang van cultuur onder de aandacht te brengen van lokale politici en er draagvlak voor te creëren. Kunstgebouw gaf in aanloop naar de verkiezingen culturele organisaties advies om cultuur op de lokale agenda te zetten. We hielpen bij het voorbereiden van gesprekken met politieke partijen en ondersteunden bij het organiseren van een lokaal verkiezingsdebat over cultuur.

Handreiking

Zet cultuur op de agenda in jouw gemeente