Voorwoord

Voorwoord

2022 was een jaar waarin Kunstgebouw, net als veel andere organisaties, terugveerde uit de periode die vooral in het teken stond van coronamaatregelen en de gevolgen daarvan.
Vanaf het voorjaar van 2022 keken we met een nieuwe, hoopvolle blik naar de toekomst. We konden weer aan de slag, op locatie en in live contact met elkaar.
Na de optrekkende coronamist zagen we in 2022 nieuwe zorgen verschijnen. Zaken die, al of niet direct, maatschappelijke gevolgen hebben, en dus van invloed zijn op ons als mens, ons werk en onze taak in het publieke domein.

Maatschappelijke opgaven

De snel stijgende prijzen, huishoudens die daardoor in de knel komen en de knelpunten in onderwijs en zorg, werkten kansenongelijkheid in de hand. En maakten vragen over toegankelijkheid van cultuur en financiële drempels voor cultuurbezoek en deelname, des te relevanter.
Daarnaast staan overheden en burgers gezamenlijk voor grote maatschappelijke opgaven met de woningnood, energietransitie en de veranderende arbeidsmarkt.
Voor Kunstgebouw zijn deze opgaven van invloed bij het beantwoorden van de vraag hoe wij optimaal kunnen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

De rol van cultuur bij maatschappelijke uitdagingen

Juist deze maatschappelijke uitdagingen benadrukken het belang van cultuur. En het belang van onze rol waarin wij gemeenten en organisaties ondersteunen bij het vinden van middelen voor culturele activiteiten, waardoor mensen zich verbonden voelen met de samenleving.

Rijk, provincie en gemeenten

Deze visie wordt ook onderstreept door staatssecretaris Cultuur en Media, Gunay Uslu, die begin 2022 met het nieuwe kabinet aantrad. Het rijksbeleid voor cultuur is gericht op zowel breedte als kwaliteit, en op professionalisering, digitalisering en publieksontwikkeling. En sluit daarmee naadloos aan op de visie en missie van Kunstgebouw.

Begin 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Kunstgebouw ondersteunde organisaties bij hun lobby voor cultuur. We gingen ook met gemeenten in gesprek over hun ambities op het gebied van cultuur, en de ondersteuning die Kunstgebouw daarin kan bieden.

Eind 2022 begonnen voor Kunstgebouw de voorbereidingen voor het Zuid-Hollands Cultuurdebat, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023.

In 2022 heeft de provincie Zuid-Holland in cultuur geïnvesteerd door Kunstgebouw en de collega-instellingen in de provincie, in staat te stellen om onze taak als steunpunt voor cultuur te vervullen.
Via Kunstgebouw steunt de provincie de Zuid-Hollandse gemeenten en worden via Kunstgebouw rijksmiddelen aangeboord voor organisaties in de hele provincie.

Toegerust voor de toekomst

We zijn de moeilijke coronatijd goed doorgekomen. We hebben in 2022 veel activiteiten kunnen ontplooien en kunnen werken aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. We zijn trots op de resultaten van het afgelopen jaar en we zijn toegerust om in 2023 en in de verdere toekomst in te zetten op toegang tot cultuur voor iedereen in Zuid-Holland.

Aukje Bolle
Directeur-bestuurder