Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie

Met de projecten binnen ons programma Cultuurparticipatie zetten we ons in om iedereen in Zuid-Holland gelijke kansen te bieden om mee te doen aan cultuur. Dit doen we door gemeenten en organisaties te ondersteunen bij het bedenken, schrijven en uitvoeren van idee├źn en activiteiten die deelname aan cultuur stimuleren. Daarnaast werken we aan een sterk netwerk van partijen die zich bezighouden met en interesse hebben in cultuurparticipatie.

Deel uitmaken van de samenleving

In 2021 is het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie gestart. Met dit programma willen het ministerie van OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.
Het programma kan bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid, activiteiten bevorderen die sociale cohesie stimuleren en mensen tot gezamenlijke activiteiten brengen die bijdragen aan inclusie, een gevoel van veiligheid en onderdeel uitmaken van de samenleving.
We stimuleren partijen om gebruik te maken van de mogelijkheden van de regeling.

Netwerk van beleidsmakers

In 2022 heeft Kunstgebouw verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin we diverse partijen en personen met elkaar in contact brachten. Zo was er een netwerkbijeenkomst voor beleidsmakers Cultuur en Erfgoed in Theater Peeriscoop Gorinchem. Hiermee faciliteerden we ontmoeting en uitwisseling, het bouwen van een netwerk en stimulering van kennisdeling.
Beleidsmakers Cultuur en Erfgoed in de verschillende Zuid-Hollandse gemeenten werken alleen of in kleine teams aan veelal dezelfde vraagstukken. Tijdens de bijeenkomst is er collegiaal overleg met andere gemeenten, en konden vraagstukken waarmee iedereen te maken heeft gezamenlijk worden besproken.