Educatief aanbod

Educatief aanbod

Samen met partners ontwikkelt Kunstgebouw educatief aanbod voor leerlingen. Zo dragen we bij aan cultuur voor alle leerlingen, ook in regio’s waar dat niet vanzelfsprekend is. Dit doen we met maatwerkprojecten, structurele programma’s en educatieve producten voor primair én voortgezet onderwijs.

Er zijn leerlingen waarvoor dit hun enige aanraking met cultuur is en verder nooit een theater van binnen zien. Dat blijft fantastisch om te kunnen doorbreken.

Leerkracht

Programma Kijk|Kunst en Doe|Kunst

Met Kijk|Kunst en Doe|Kunst organiseert Kunstgebouw een aanbod van concrete educatieve programma’s voor scholen. Kunstgebouw bereikt met deze programma’s jaarlijks zo’n 65.000 basisschoolleerlingen in Zuid-Holland. Kijk|Kunst en Doe|Kunst worden door scholen gewaardeerd vanwege de hoge kwaliteit en de sterke organisatie. Met Kijk|Kunst maakt Kunstgebouw het mogelijk dat kinderen genieten van dans-, (vertel)theater- en muziekvoorstellingen en beeldende kunst. Door centraal voorstellingen te organiseren hebben grote en kleine scholen in Zuid-Holland met Kijk|Kunst toegang tot voorstellingen die zijn geselecteerd uit het landelijk aanbod. Met Doe|Kunst gaan leerlingen zelf aan de slag met een kunstproject in de klas. Ieder project start met een gastles. Het aanbod is compleet met inspirerend, toegankelijk lesmateriaal dat in opdracht van Kunstgebouw wordt ontwikkeld.

Kunstgebouw wil met het educatief aanbod aan blijven sluiten bij de behoeften van scholen en de ontwikkelingen in de lokale netwerken. In 2022 namen we kritisch onze programma’s onder de loep, deden aanpassingen en verkenden nieuwe mogelijkheden. Zo maakten we een uitstap in het programma Kijk|Kunst: 1650 leerlingen van groep 7 en 8 uit Voorne-Putten gingen met de bus naar de Doelen in Rotterdam en genoten van de voorstelling Mission Symphonic van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Film in Kijk|Kunst

Samen met Filmhub Zuid-Holland organiseerde Kunstgebouw filmvertoningen in de lokale filmtheaters voor scholen die meedoen met Kijk|Kunst. Dit was een extra activiteit naast het reguliere programma van Kijk|Kunst. Deelname voor scholen was gratis en op basis van inschrijving.

Het overkoepelend thema van het filmprogramma was Maak het verschil. International Film Festival Rotterdam selecteerde 4 korte films die elk op een andere manier laten zien hoe iets of iemand het verschil kan maken in het leven van een ander.
Met deze impuls kregen leerlingen van groep 5 en 6 de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met filmeducatie. We onderzochten hiermee of film als discipline zou passen in het programma Kijk|Kunst.
In het voorjaar bezochten 1022 leerlingen het filmprogramma op 5 filmlocaties in de buurt van hun school. In het najaar van 2022 namen 1941 leerlingen hieraan deel en vond het programma plaats op 7 locaties. Het programma werd geleid door een filmvakdocent.

Leerlingen en leerkrachten waardeerden het programma met een 7,8. 100% van de leraren zag een positief effect bij hun leerlingen. Van de leerkrachten die deelnamen aan het onderzoek wilde 87% meer met filmeducatie doen. Na de ervaringen met de pilot besloten we film een structureel onderdeel van het programma Kijk|Kunst te laten worden, met ingang van schooljaar 2023-2024. 

Wat is Filmhub?

Filmeducatiehubs zijn regionaal ingebedde organisaties voor film, die activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio afstemmen en vraag en aanbod samenbrengen. Het doel is dat meer kinderen in het primair en voortgezet onderwijs leren reflecteren op bewegend beeld en ook ervaring opdoen met het creëren ervan. Filmeducatiehubs zijn een initiatief van en worden gefinancierd door het Nederlands Filmfonds. Filmhuis Den Haag is penvoerder van Filmhub Zuid-Holland. Kunstgebouw is partner en brengt programma en deskundigheid in het Zuid-Hollandse netwerk.