Meetup

De docenten van de toekomst: pabo’s en kunstvakonderwijs

Om kunstvakdocenten voor te bereiden op de beroepspraktijk werkt Kunstgebouw samen met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en Codarts in Rotterdam. Samen met CultuurSchakel organiseerden we, namens alle Zuid-Hollandse penvoerders, de jaarlijkse Meetup.
Eerstejaars studenten van de opleiding Docent muziek ontmoetten de praktijk van cultuuronderwijs. Samen met basisschoolleerlingen bekeken zij de muziekvoorstelling Imad van SEOP op een school. Daarnaast leerden zij de verschillende partijen kennen die betrokken zijn bij het realiseren van deze voorstellingen.
Ook docenten van de Haagse en Rotterdamse pabo’s waren aanwezig bij de Meetup. Zij werden enthousiast gemaakt om met hun opleidingen in 2023 ook deel te nemen en zo de Meetup uit te breiden.

CMK voor de hele keten

Zo werkte Kunstgebouw met CMK in 2022 aan een netwerk en deskundigheid voor cultuuronderwijs én aan samenwerking in de gehele keten; toekomstige docenten op de lerarenopleidingen én in het kunstvakonderwijs. Leerkrachten voor de klas én kunstvakdocenten. Scholen én cultuuraanbieders. Rijksfonds én gemeenten. Primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

Studenten en leerlingen kijken naar de voorstelling Imad.