Uitgelicht: Netwerkbijeenkomst Wie is we?

Uitgelicht: Netwerk­bijeenkomst Wie is we?

In november werd door Kunstgebouw de grootschalige netwerkbijeenkomst Wie is we? georganiseerd voor iedereen die werkt aan cultuuronderwijs in Zuid-Holland.

Aanwezig waren: projectleiders, ambtenaren en culturele partijen uit onze eigen CMK-regio’s én uit de regio’s van onze collega-penvoerders van CMK. Samen keken we naar de bredere maatschappelijke context waarbinnen we ons met cultuuronderwijs begeven en onderzochten we welke rol kunst en cultuur kunnen spelen in het creëren van gelijke kansen.
En dat op mooie, inspirerende locaties in Schiedam met een divers programma en een uitgebreid online verslag na afloop.