NPO

Wat is NPO?

Het Nationaal Programma Onderwijs is een incidenteel investeringsprogramma van de rijksoverheid om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen tegen te gaan of te verhelpen. Aan scholen werd gevraagd een activiteitenplan op te stellen om aanspraak te kunnen maken op de middelen.

Kennisdeling in het kader van NPO

In 2021 werd het Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd.
Kunstgebouw heeft scholen aangespoord om cultuur een plek te geven in de plannen binnen dit programma. De positieve effecten van cultuureducatie op de ontwikkelingen van leerlingen sluit namelijk goed aan op de doelstellingen van het NPO.

In 2022 publiceerde Kunstgebouw een handreiking waarin stapsgewijs de regeling Nationaal Programma Onderwijs werd uitgelegd. Hierin werd ook helder gemaakt hoe cultuureducatie ingezet kan worden om achterstanden tegen te gaan of om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. De handreiking werd enthousiast ontvangen en breed gedeeld, zowel binnen als buiten Zuid-Holland.

Het Nationaal Programma Onderwijs was bovendien een mooie aanleiding om te onderzoeken of de inzet van vakdocenten een duurzame oplossing kan zijn voor het lerarentekort. Kunstgebouw heeft hierin echter een te kleine rol om echt van betekenis te kunnen zijn.

Kunstgebouw Academie

In het jaar 2022 heeft de Kunstgebouw Academie minder trainingen aan kunnen bieden dan gehoopt.
Deze stagnering in de groei is vooral te verklaren door een teruggelopen vraag in het primair onderwijs. Wel zijn er met succes nieuwe scholingen aangeboden waaronder Kunst & Technologie en Filosoferen met Kinderen. Beide trainingen zijn zeer goed ontvangen en krijgen daarom een vaste plek in het aanbod. De Kunstgebouw Academie werd ook dit jaar onveranderd hoog gewaardeerd, met een gemiddelde beoordeling van 8.