Vooruitkijkend

Vooruitkijkend

Na de coronajaren 2020 en 2021, was 2022 een jaar waarin we weer op gang kwamen. Eerst voorzichtig en met de schrik van de pandemie nog in de benen, maar allengs met meer vertrouwen in de toekomst.

Sinds corona weten we meer dan ooit dat we kwetsbaar zijn, als mens, als organisatie en als sector. Maar we hebben ook onze veerkracht ervaren en, nog belangrijker, ons bestaansrecht.

Na de rommelige pandemieperiode, waarin we veel improviseerden en ad-hoc-oplossingen bedachten voor de steeds nieuwe problemen, ontstond er in 2022 weer overzicht en kunnen we weer helder denken in lange lijnen en vooruitkijken met een ruimere planningshorizon.

In 2022 was er veel aandacht voor de interne organisatie, voor onderzoek, data gedreven werken en het toepassen van doelgroepenanalyses. Dat heeft ervoor gezorgd dat we steeds beter weten hoe het ervoor staat in de sector en wat we moeten doen om zoveel mogelijk waarde toe te voegen. We krijgen steeds meer overzicht en inzicht. Een mooi uitgangspunt voor de toekomst.

We merken weer hoe groot onze toegevoegde waarde is. Met onze projecten en programma’s leveren we een concrete, positieve bijdrage aan de gemeenten en organisaties in ons werkgebied. Aan de aanwezigheid en toegankelijkheid van cultuur voor iedereen in Zuid-Holland.

En dat inspireert ons om ons de komende jaren ook weer volop in te zetten, voor cultuur, voor de inspiratie die kunst en cultuur brengen. Voor de verbeelding die de samenleving nodig heeft om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Voor de verbinding die we moeten voelen, als samenleving en als mens.

Kunstgebouw Logo Wit