Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuureducatie met kwaliteit

Kunstgebouw is in 2021-2024 voor 18 regio’s penvoerder van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK). Deze regio’s bestaan uit 32 Zuid-Hollandse gemeenten.

Bijdragen aan gelijke kansen

De regionale CMK-projectleiders werkten aan het versterken van de samenwerking tussen het onderwijs en de culturele omgeving. Daarnaast stimuleerden zij de professionalisering van leerkrachten en cultuuraanbieders. Kunstgebouw monitorde de voortgang van de lokale projecten en begeleidde op maat bij het realiseren van de lokale ambities. Kunstgebouw stimuleerde daarnaast lokale netwerkvorming tussen onderwijs, gemeenten en lokale culturele organisaties. Meer aandacht werd daarbij besteed aan regio’s met een minder sterke infrastructuur of beperkte organisatiekracht. We leverden zo een bijdrage aan meer gelijke kansen voor goed cultuuronderwijs in alle deelnemende gemeenten.

Lancering CMK-portal

De in 2021 door Kunstgebouw ontwikkelde en geteste CMK-portal werd begin januari van 2022 gelanceerd. In dit digitale platform registreren de deelnemende regio’s eenvoudig de belangrijkste data over het CMK-project in hun regio. De gegevens kunnen zij terugvinden in overzichtelijke rapportages. Het verzamelen van de data voor de jaarlijkse verantwoording aan het Fonds voor Cultuurparticipatie is een stuk makkelijker geworden met de CMK-portal. Bovendien maakt het voor alle gemeenten inzichtelijk hoe zij ervoor staan in de uitvoering van hun plannen. Kunstgebouw kan de gemeenten op basis van de data beter begeleiden in het realiseren van hun lokale ambities: welke scholen worden nog niet bereikt, hoeveel gelden zijn er nog te besteden, welke doelen blijven onderbelicht? Ook biedt de portal gemeenten interessante data om aan te tonen wat er met de gelden nu werkelijk bereikt wordt.